هیات رئیسه مقصر اصلی اتفاقات اخیر دانشگاه صنعتی اصفهان ، با دانشجویان برخورد امنیتی نشود

به گزارش مجله یگانه، مسئول سابق تشکل آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: مقصر اصلی اتفاقات اخیر دانشگاه صنعتی اصفهان هیات رئیسه دانشگاه بودند و باید مواخذه شوند و در این زمینه نباید با دانشجویان برخورد امنیتی نشود.

هیات رئیسه مقصر اصلی اتفاقات اخیر دانشگاه صنعتی اصفهان ، با دانشجویان برخورد امنیتی نشود

اگر علاقمند به دریافت بهترین خدمات تحصیل زبان انگلیسی در کانادا هستید با ما همراه شوید، با مجری مستقیم ویزای تحصیلی کانادا، با دریافت مشاوره رایگان از مجربترین تیم مهاجرتی کانادا، بهترین مسیر را به سوی دانشگاه های کانادا انتخاب کنید.

محمد اسکندری، مسئول سابق تشکل آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان در تبادل نظر با خبرنگار دانشگاه مجله یگانه به تحلیل اتفاقات اخیر پرداخت و اظهار کرد: در چند ماه گذشته توالی حوادث متعدد، فشار روانی را بر جامعه زیاد کرد و مقداری عصبیت در فضای دانشگاه ها و جامعه ایجاد کرد.

اسکندری با بیان اینکه تعدادی از شهدای سانحه سقوط هواپیمای تهران- کی یف، از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان بودند، افزو: همین امر باعث شد که فضای دانشگاه ما فضای احسساسی بیشتری نسبت به بیرون از دانشگاه تحت تأثیر سانحه سقوط هواپیما ایجاد شد که به نوعی بین استادان دانشگاه بیشتر از دانشجویان این فضا دیده می شد.

مسئول سابق تشکل آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه هنوز گزاره های ارائه شده در مورد سقوط این هواپیما دقیق نیست، ادامه داد: پس از اعلام اینکه سپاه به نحوی در سقوط این هواپیما دخیل بوده، موجی از اعتراضات از جنس اعتراضات سیاسی داخل دانشگاه های کشور شکل گرفت که آغاز آن در دانشگاه امیرکبیر بود و دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به عنوان محور اصلی اعتراضات خارج از فضای تهران مطرح شد.

وی به تشریح اتفاقات افتاده در دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخت و گفت: روز شنبه به همت انجمن اسلامی دانشگاه مراسم یادبود در یادمان شهدای دانشگاه برگزار گردید و دانشجویان در آنجا با روشن کردن شمع یاد شهدای این سانحه را گرامی داشتند. اما از نیمه این مراسم شعار هایی ساختارشکنانه مطرح شد.

اسکندری اعلام کرد: اگر در اتفاقات آبان، ضعف های داخلی باعث شد اعتراض مردم به سمت شعار های ساختارشکنانه پیش برود، در این سری از اعتراضات آنچه در دانشگاه ما رخ داد به دلیل پیچیدگی های مساله، با سکوت و تأمل همراه شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ وقت دانشجویان معترض را برانداز یا ضدانقلاب خطاب نمی کنیم، گفت:، اما آن شعار ها و گفتمان در تجمعات دانشگاه ما از جنس حرکتی است که ذیل گفتمان براندازی شکل گرفته است.

مسئول سابق تشکل آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد: پس از انتها برنامه عصر شنبه در دانشگاه ما، پیغام هایی در فضای مجازی نزدیک به دانشگاه ما و در گروه هایی با اعضای زیاد، نهاده شد که خبر از تجمع مقابل سلف دانشگاه می داد و از دانشجویان دعوت می کرد که در یکشنبه در این تجمع شرکت نمایند.

وی با بیان اینکه این تجمع انسجام عملیاتی داشت، اظهار کرد: یک باره دیدیم که چند لیدر در چنین اتفاقی ظهور یافتند و به نظر می رسید تجمعات با نوعی پختگی در مدیریت اعتراضات همراه است.

اسکندری با باین اینکه شعار ها و نوع اعتراض مشابه اتفاقاتی بود که در دانشگاه امیرکبیر رخ می داد، اضافه کرد: اعتراضات به همین نحو ادامه یافت و در این میان چند اشتباه از سوی هیات رئیسه رخ داد که توالی این اشتباهات باعث شد فضای دانشگاه به سمت التهاب بیشتر برود.

وی ادامه داد: هیات رئیسه دانشگاه سعی کرد با لیدر های اعتراضات ارتباط برقرار کند، اما آنان را به خوبی با قوانین مرتبط با این نوع اعتراضات آشنا نکردند، حداقل لیدر ها را باید مطلع می کردند که وقتی می خواهند چنین حرکتی انجام دهند، چقدر سیلاسی تلقی می گردد و چه عواقبی ممکن است داشته باشد.

اسکندری با بیان اینکه مساله بعدی این بود که به نظر می رسید هیات رئیسه دانشگاه در یک فضای همدلی با این اعتراضات قرار گرفته است، گفت: مسئولان دانشگاه بسیاری از تمهیداتی را که اندیشیده بودند، این فرضیه را تقویت می کرد که فضای ازادی را در اختیار دانشجو ها قرار داده اند.

وی با اشاره به تشکیل جلسات عمومی و خصوصی مسئولان دانشگاه با لیدر های اعتراضات گفت: صحبت هایی که در این جلسات مطرح می شد، نشون دهنده این بود که هیات رئیسه دانشگاه با این صنف اعتراضات به لحاظ گفتمانی همدل هستند و می خواستند که این شرایط در فضایی کنترل شده و مدیریت شده ادامه یابد، اما این اتفاق نیفتاد.

مسئول سابق تشکل آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه داد:، اما وقتی هیات رئیسه دانشگاه بین معترضان حضور یافتند، فضا به نحوی شد که عملا خود انان در جلسه ای در شب اعلام کردند که اشتباه نموده اند.

وی با بیان اینکه مساله بعدی این بود که خود مدیریت دانشگاه، در فضایی احساسی مشغول گرداندن مساله شده بود: یکشنبه شب هیات رئیسه دانشگاه اعلام کردند که از ابتدا باید عاقلانه فضا را مدیریت می کردند و همین امر نشان می دهد که از ابتدا، در فضایی احساسی به مدیریت پرداخته بودند.

اسکندری با بیان اینکه اشتباه بعدی مسئولان دانشگاه این بود که به اعتراضات رسمیت بخشیدند، گفت: روز دوشنبه در فضای مجازی پیغام هایی رد و بدل می شد که نشان می داد که تجمعات با حمایت ریاست دانشگاه صنعتی برگزار گردیده است.

وی با اشاره به حضور ریاست و معاون فرهنگی دانشگاه روز یکشبنه بین تجمع نمایندگان حضور یافتند، گفت: برایند سخنان مسئولان این بود که در فضای باز سیاسی را ایجاد می نمایند، اما فضایی که ایجاد شده بود، نشان می داد که قول های هیات رئیسه دانشگاه کاملا غیرقابل انجام است.

مسئول سابق تشکل آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اینکه فضای آزاداندیشی باید وجود داشته باشد، گفت:، اما کسی که در این فضا قرار می گیرد باید مسئولیت رفتار خود را به عهده گیرد.

وی ادامه داد: برداشت ما این است که رفتار هیات رئیسه دانشگاه در واقع به جای آنکه فضا را آرام تر کند، هیزمی بر آتش اعتراضات بود که روز دوشنبه شعله ورتر شد و حتی معترضان هیات رئیسه را پس زدند؛ چراکه معلوم بود وعده های هیات رئیسه قابل انجام نیست.

اسکندری به تبادل نظر و تعامل دانشجویان انقلابی با معترضان اشاره نمود و گفت: در این تبادل نظر ها معلوم شد که اعتراضات در بستر معینی شکل نگرفته و هدفی ندارد. عمدتا تصویری از یک مطالبه معین نداشتند؛ بنابراین اتفاقات اتفاق افتاده، فضای گفتمانی اعتراضات، براندازی بود.

وی با بیان اینکه ساده اندیشانه است اگر صرفا به اهانت ها یا شعار های ساختارشکنانه اهمیت دهیم، گفت: نگرانی ما این است که پشت این اعتراضات، به نظر می رسد اتاق فکر هایی داخل یا خارج دانشگاه وجود دارد که از احساسات دانشجویان سوءاستفاده می نماید.

اسکندری با بیان اینکه نگرانی اصلی ما این است که آن اتاق فکر ها بخواهند سوء استفاده خو د. را از دانشجویان ادامه دهند، گفت: تجمعاتی که دانشجویان حزب اللهی برگزار کردند، شعار ها و نماد هایی که در آن تجمع مطرح شد، صرفا در تقابل با فضای گفتمانی موجود بود و کوشش کردیم که شعار ها همدلانه باشد و تنش ها را بیشتر نکند.

وی اعلام کرد: نیرو های انقلابی با نجابت با این مساله برخورد کردند به نوعی که دانشجو در برابر دانشجو قرار نگیرد، در صورتی که بستر ایجاد شدن چنین شرایطی بسیار زیاد بود. به همین علت است که مساله ما این بود که با دانشجو ها برخورد امنیتی نگردد.

مسئول سابق تشکل آرمان دانشگاه صنعتی اصفهان تأکید کرد: مقصر اصلی این وقایع، رفتار های متناقض مسئولان دانشگاه بود و این مسئولان هستند که باید با آن ها برخورد گردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 14 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: farzin-yeganeh.ir شناسه مطلب: 218

به "هیات رئیسه مقصر اصلی اتفاقات اخیر دانشگاه صنعتی اصفهان ، با دانشجویان برخورد امنیتی نشود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هیات رئیسه مقصر اصلی اتفاقات اخیر دانشگاه صنعتی اصفهان ، با دانشجویان برخورد امنیتی نشود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید