خواص دارویی گیاه کبر

به گزارش مجله یگانه، ثمر نباتی است خار دار و پر شاخ و بیشتر شاخهای آن منبسط بر روی زمین و برگ آن اندک پهن و گل آن در غلافی سبز به اندازه زیتون کوچک و دانه نخودی و بعد شکفتن گل آن سفید در وسط آن تارها شبیه به موی و ثمر آن که خیار

خواص دارویی گیاه کبر

به تلاش: محمد کمالی نژاد

نام رایج:

کبر

نام عربی:

کبر

نام های دیگر:

اثونیطس (یونانی)، کورک (شیرازی)، میوه آن به ترکی ایلان یارپوزی نام دارد.

ماهیت:

ثمر نباتی است خار دار و پر شاخ و بیشتر شاخهای آن منبسط بر روی زمین و برگ آن اندک پهن و گل آن در غلافی سبز به میزان زیتون کوچک و دانه نخودی و بعد شکفتن گل آن سفید در وسط آن تارها شبیه به موی و ثمر آن که خیار کبر نامند از بلوط بزرگتر و به قدر خیار کوچکی و بعد رسیدن شکفته مغز آن سرخ رنگ و تخم آن زرد و با رطوبت لزجی و طعم آن اندک شیرین و با تلخی و قبض و عفوصت کمی و هر چند رسیده تر باشد تلخی و عفوصت آن کمتر و شیرینی زیاده شود. و بیخ آن سفید بزرگ طولانی و پوست آن صخیم و از چوب وسط آن بعد خشک شدن بیشتر جدا شود و بیخ آن قوی تر از سایر اجزای آن بیشتر مستعمل و منبت آن خرابها و سنگلاخها و زمین های خشن و آنچه قریب به آب و زمینهای نمناک باشد نفاخ ردی و مفسد.

طبیعت:

در دوم گرم و خشک و آنچه در بلاد حاره یابسه بهم رسد تا سوم.

افعال و خواص:

مفتح و جالی و محلل و ملطف و مقطع بلغم و سودا و اخلاط لزجه. اعضاء الراس و العصب جهت امراض بارده دماغیه مانند فالج و استرخا و خدر و اوجاع مفاصل و عرق النسا و نقرس نافع به سبب عفوصت و قبضی که دارد. اعضاء الصدر با ادویه خوشبو مانند سنبل الطیب و اسطوخودوس و اذخر و عسل محلل بلغم سینه و مخرج آن و مسکن اوجاع صدر و نمک پرورده آن جهت ربو و غرغره به طبیخ آن دافع بلغم از اعضای تنفس است. اعضاء الغذا و النفض مقوی احشا و محلل ریاح و مفتح سده کبد و طحال و مسهل خلط خام و مدر مره سودا و قاتل دیدان امعا و مدر بول و حیض و زیادکننده قوت باه است. پرورده آن با عسل و سرکه برترین دوایی است از برای سپرز که استفراغ می کند از طحال ماده غلیظ سوداوی را به اسهال و ادرار و بعد از آن صحت حاصل می شود. القروح و الجروح ضماد پوست یا برگ تازه آن جهت قروح خبیثه و وسخه و مجفف آنهاست. ***

بدل:

هر یک از اجزای گیاه بدل دیگری است

مضر:

مضر معده محرورین، مثانه و گرده

مصلح:

در معده سنکجبین، درمثانه انیسون و اسطوخودوس و در گرده خولنجان و عسل

میزان شربت:

از بیخ آن تا سه درم و در مطبوخ تا هفت مثقال.

منبع مقاله :

کمالی نژاد، محمد، (1390)؛ برگ کهن، تهران: چوگان، چاپ اول

منبع: راسخون
انتشار: 20 مهر 1400 بروزرسانی: 20 مهر 1400 گردآورنده: farzin-yeganeh.ir شناسه مطلب: 1331

به "خواص دارویی گیاه کبر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خواص دارویی گیاه کبر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید