هوش مصنوعی

پرچم داران حوزه اینترنت اشیاء معرفی می شوند

ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، میخواهد با حمایت از 3 پروژه پرچم دار حوزه اینترنت اشیا، شرکت های دانش بنیان را ترغیب و تشویق کند که توجه بیشتری به این حوزه نشان دهند.

23 آذر 1398

هوش مصنوعی نسل جدید رسانه ارتباطی می سازد

به گزارش خبرنگاران به نقل از پرس اسوسیشن، بیز استون یکی از موسسان شبکه اجتماعی توئیتر از تصمیم خود برای سرمایه گذاری در یک پروژه هوش مصنوعی برای ابداع نوع جدیدی از رسانه را خاطرنشان کرد.

22 آذر 1398