راهنمای سفر

مدارک مورد احتیاج برای دریافت ویزای شینگن

ارائه مدارک دقیق، نقشی مثبت در دریافت ویزای شینگن دارد. اینکه چه مدارکی شانس دریافت ویزا را بیشتر می نماید یا داشتن دعوت نامه تضمینی در دریافت ویزا می باشد یا خیر؟ سوالاتی هستند که دانستن جوابشان برای متقاضیان ویزای توریستی شینگن لازم است. بنابراین...

21 آبان 1399

آیین نامه راهنمایان گردشگری ابلاغ شد

به گزارش خبرنگاران، طبق این آیین نامه، راهنمایان گردشگری برای اخذ مجوز فعالیت باید دارای این شرایط باشند:

12 اسفند 1398